Soproni Péter

Dr. Soproni Péternek hívnak, summa cum laude minősítéssel végeztem a Károli Gáspár Református Egyetemen.

Családom közel 50 éve végez jogi és ügyvédi tevékenységet.

Édesapám a Ráckevei Aranykalász Mezőgazdásági Termelőszövetkezet vezető jogtanácsosaként kezdte pályafutását, majd ezt követően lett ügyvéd. Fivérem, majd én követtem ezen a pályán.

Jelölti éveimet a Vígh és Társa Ügyvédi Irodában kezdtem, majd ezt követően a Kiskunlacházi Ügyvédi Irodában fejeztem be. Ezen időszak alatt is már széleskörű tapasztalatra és gyakorlatra tettem szert ingatlanok –adásvételével és ajándékozásával, bérletével-, családjoggal- válóperekkel, gyermekelhelyezésekkel, tartásdíj megváltoztatásával, békés válásokkal-, polgári perekkel, büntetőjoggal, cégjoggal – Kft., Bt., Kkt., Zrt., Nyrt., alapításával, módosításával, megszüntetésével: végelszámolásával, felszámolásával, csődeljárásával- , személyiségi jogokkal, Klubbok, Egyesületek, Alapítványok – alapítása, módosítása, megszüntetése - terén. Ezeken a területeken vállalok jogi képviseletet, mind peres és nem peres úton, valamint szerződések szerkesztése vonatkozásában.

SZAKTERÜLETEK
Ingatlanok adásvételével, ajándékozásával, bérletével, haszonbérletével

Egyesületekkel, Klubokkal, Alapítványokkal alapításával, módosításával, megszüntetésével

Adósság behajtással

Végrehajtások kezelésével

Öröklési joggal
Családjoggal, válóperekkel

Cégek (Bt., Kft., Ktt., Zrt., Nyrt.) alapításával, módosításával, megszüntetésével (végelszámolása, felszámolása, csődeljárás lefolytatásával)

Személyiségi jogok megsértésével

Munkajoggal

Büntetőjoggal
JOGI TANÁCSADÁS
A jogi tanácsadás igen összetett, komoly felelősséggel járó ügyvédi tevékenység. A felmerült jogi kérdéssel kapcsolatban, a konkrét helyzettől függően, az ügy összes részletét megismerve lehet korrekt jogi tanácsot adni.

A korrekt jogi tanácsadás alatt azt értem, hogy az ügy egyediségéből kiindulva nem csupán a száraz joganyag és a bírói gyakorlat ismertetéséről szól a tanácsadás, hanem az ügy konkrét megoldásáról, ebből fakadóan csak olyan területen adok jogi tanácsot, ahol kellő szakmai ismeretanyaggal rendelkezem.

Ezek hiányában már a telefonos megkeresés alkalmával közlöm, hogy kívül esik a szakterületemen.

Álláspontom szerint, abban az esetben, ha felmerült a jogi probléma, minél gyorsabban fel kell venni a kapcsolatot kellő jogi szakmai ismerettel rendelkező személlyel, aki az adott probléma megoldásában jártas, mivel egyrészről az idő múlásával bezárulhatnak olyan határidők, amelyek később már nem nyithatók meg, másodsorban maga az idő komoly pénzügyi tényező.
DÍJSZABÁS
Az ügyvéd megbízás alapján jár el, ez két dolgot feltételez: bizalmat ügyfél irányába és elvárható gondosságot a vállalt ügy irányába.

Az ügyvédi megbízási díj szabad megállapodás tárgya, amelyet sok tényező- az ellátandó képviselet összetettsége, a szerkesztendő okiratban vállalt ügyvédi felelősség mértéke, az elvégezendő munka mennyisége – befolyásol. Az ügyvédi megbízási díjat az ügyvédi díjjegyzékből kiindulva a felek egyedileg és közösen határozzák meg az ügyvédi megbízási szerződésben.

Az Ügyvédi Kamara állásfoglalása szerint a díjjegyzék nem tehető közzé az ügyvéd honlapján. Számos honlapon ennek ellenére mégis felelhető valamiféle díjösszegző táblázat, ezen esetben nem kellő körültekintéssel járnak el az oldal üzemeltetői.

Fentiek fényében kérem keressen fel az elérhetőségeim valamelyikén.
Bizalom, Ügyfél- és Ügyközpontúság!
Dr. Soproni Péter
CÍM:
2330 Dunaharaszti Báthory utca 1. - 1. emelet 9. ajtó
TELEFON:
+36 70 606 84 84
FAX:
+36 24 260 268
E-MAIL:
drsopronipeter@ugy-ved.hu